คุณเจอโรงเรียนที่เอาใจใส่ลูกคุณเหมือนที่คุณเป็นหรือเปล่า

โรงเรียนเรารักเเละเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเสมือนลูกหลานของเราเอง เป้าหมายของเราคือการให้นักเรียนทุกคนค้นพบ ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เป็นที่ที่ทำให้เขาตื่นเต้นที่จะเรียนและประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทางวิชาการแต่ในด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองรอบด้าน เป็นที่ที่นักเรียนจะรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นในบ้านที่สองของเค้าจริงๆ

สำหรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้

เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอนแบบทันสมัยและเน้นการเรียนผ่านประสบประสบการณ์ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณเมกกะบางนาย่านบางนา ขณะนี้ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนระดับชั้น Nursery – Grade 7 สำหรัปีการศึกษา 2021/2022 และจะมีการขยายฉันเรียนในแต่ละปี เราเชื่อว่าเด็กทุกคนนั้นแต่งแตกและไม่เหมือนกันดังนั้นหลักสูตรลการเรียนการสอนที่เราเลือกจะต้องสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่านั้นเชื่อรวมไปถึงความต้องการ ทักษะ และความสามารถของเด็กๆ เราภูมิใจกับการดูแลเพื่อตอบสนองสิ่งที่แต่ละครอบครัวต้องการ

IS YOUR CHILD
PREPARED FOR THE FUTURE?

มาร่วมเรียนรู้กับโปรแกรมการเรียนการสอนที่ล้ำสำหรับเด็กเล็ก ระดับประถม และระดับมัธยม โดยที่ทุกๆโปรแกรมจะสอดคล้องกับการเรียนผ่านประสบการณ์เชิงลึก หรือ Experiential learning ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เองด้วยการลงมือทำ เราซึ่งมั่นกับการเรียนแบบสมดุลซึ่งต้องมีทั้งการเรียนทางด้านวิชาการ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สังคมแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึก การเป็นผู้นำและวิถีการใช้ชีวิต

สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนของเรา

คุณภาพในการดูแลเด็กทุกคนเป็นอย่างดี

สอนภาษาอังกฤษ ไทย และจีน

สอนการเป็นผู้นำและทักษะในการพูดพรีเซ้นต์

มีจำนวนวิชาพิเศษที่มากมายและหลากหลายเพื่อเอื้ออำนวยต่อการ ค้นพบศักยภาพของตัวเอ

โปรแกรมที่โรงเรียนโดดเด่นเช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และทักษะการใช้ชีวิต (life skill)

โรงเรียนมีแนวทางการสอนเด็กเล็กจาก Reggio Emilia, Italy และแนวทางการสอนที่กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการถามคำถามรวมไปถึงบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและเอาเด็กเป็นที่ตั้งนักเรียนจะมีพัฒนาการที่เร็วและสมบูรณ์แบบ

หลักสูตรระดับประถมของเราที่ D-PREP (เกรด1-5) และระดับมัธยม (เกรด6-8) เน้น ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาและเป็นผู้ที่สามารถร่วมงานกับเพื่อนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทั้งหมดนี้มาจากการที่เขาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

มาร่วมค้นหาไปกับเราว่าทำไมเด็กนักเรียนเราทุกคนถึงชอบที่จะมาโรงเรียน และสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษได้ในวัน open house ที่กำหนดดังนี้ 20 กุมภาพันธ์, 6 มีนาคม และ 20 มีนาคม 2021

OPEN HOUSE SCHEDULE

ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมงาน open house โดยท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ที่